• 2 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst med nattvard

  Tema:   Palmsöndagen.Vägen till korset                           
  Bibeltext: Joh 12:12-19

  Predikan: Malin Runesson
  Mötesledare: David Fiske
  Sång och Musik: KueHser Wah. Ingemar Lindgren

  Söndagsskola och kyrkfika,

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 2 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 3 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

  Träffpunkt för alla med sång, fika och andakt

 • 4 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 4 tisdag  18:30 - 20:30 Kristinakören övar

 • 5 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 6 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 6 torsdag  18:30 - 20:00 Getsemanestund med nattvard, i Kristinakyrkan

 • 7 fredag  11:00 - 12:30 Gudstjänst i Pingstkyrkan

  Tema:   Långfredagen. Korset                       
  Bibeltext: Joh 19-17.37

  Medverkande: David Fiske, Gunnar Lindgren, Josef Sköldenström m.fl.

 • 7 fredag  15:00 - 16:00 Korsvandring. Start i Svenska kyrkan

  Vi går med korset i centrum och ber för vår stad.
  Start i Svenska Kyrkan och avslutning i Kristinakyrkan.

 • 9 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst i Kristinakyrkan

  Tema:  Påsksöndagen. Kristus är uppstånden!                     
  Bibeltext: Joh 20:1-18

  Medverkande: Anna Lennartsson, Kristinakören, Marie Brix Schou m.fl.

  Söndagsskola och kyrkfika.

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 9 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 11 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 12 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 12 onsdag  10:00 - 15:00 Påsklovshäng i kyrkan för tonåringarna ihop med Svenska Kyrkan

 • 12 onsdag  17:30 - 22:00 Mat & Prat hos po klet vi åker tidigare gemensamt från kyrkan

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 13 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 14 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 14 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 16 söndag  10:00 - 11:30 Tillsammansgudstjänst

  En gudstjänst för alla åldrar

  Predikan: Rebecka Gustafsson
  Mötesledare: Shirleen Vangeci
  Sång och Musik: Kjell Eliasson

  Kyrkfika

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 16 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 17 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

  Träffpunkt för alla med sång, fika och andakt

 • 18 tisdag  10:30 - 11:15 Sångandakt på källråden

 • 18 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 18 tisdag  18:30 - 20:30 Kristinakören övar

 • 19 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 20 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 21 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 21 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 23 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst "ansikte mot ansikte"

  En annorlunda gudstjänst med fokus på bön, berättelser och möte med Gud

  Tema:   Den gode herden                         
  Bibeltext: Joh 10:22-30

  Predikan: David Fiske
  Mötesledare: 
  Sång och Musik: Law May m.fl.

  Söndagsskola och kyrkfika.

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 23 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 24 måndag  15:00 - 17:00 Stickträffen

 • 25 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 26 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 26 onsdag  18:00 - 20:00 Mat & Prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 27 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 27 torsdag  10:30 - 11:30 Såndandakt på Tallåsen

 • 28 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 28 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 30 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst "ansikte mot ansikte"

  En annorlunda gudstjänst med fokus på bön, berättelser och möte med Gud

  Tema:   Vägen till livet                  
  Bibeltext: Joh 13:31-35

  Predikan: David Gava
  Mötesledare: David Fiske
  Sång och Musik: Htoo Pler say m.fl. Margareta Widlund Nilsson

  Söndagsskola och kyrkfika,

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 30 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 1 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

  Träffpunkt för alla med sång, fika och andakt

 • 2 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 2 tisdag  18:30 - 20:30 Kristinakören övar

 • 3 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 4 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 4 torsdag  10:30 - 11:30 Såndandakt på Tallåsen

 • 5 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 5 fredag  18:00 - 6 lördag  13:00 Tonår - Övernattning i Arboga Fre -lör

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 5 fredag  18:00 - 6 lördag  13:00 Tonår - Övernattning i Arboga Fre -lör

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 7 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst med nattvard "ansikte mot ansikte"

  En annorlunda gudstjänst med fokus på bön, berättelser och möte med Gud

  Tema:   Att växa i tro                       
  Bibeltext: Joh 17:9-17

  Predikan: David Fiske
  Mötesledare: KueHser Wah
  Sång och Musik: Gun Samuelsson

  Söndagsskola och kyrkfika,

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 8 måndag  15:00 - 17:00 Stickträffen

 • 9 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 9 tisdag  18:30 - 20:30 "Kristen tro på glid - Ungavuxnas plats i frikyrkan?" Temakväll i Kristinakyrkan

  Föredrag av Fredrik Wenell, lärare på ALT, som har

  medverkat i forskningsrapporten "Kristen tro på glid".

  Enligt flera undersökningar av frikyrkorna är det många

  unga vuxna som lämnar kyrkan. En del tyder på att bara

  en tredjedel blir kvar. Varför är det så? Vad kan vi

  göra och vad säger de själva?


  Välkommen till temakväll i Kristinakyrkan i Lindesberg!

  Vi tar upp en frivillig avgift.

 • 10 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 10 onsdag  18:00 - 20:00 Mat & Prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 11 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 11 torsdag  10:30 - 11:30 Såndandakt på Grönbodahemmet

 • 11 torsdag  14:00 - 16:00 Torsdagsträffen för daglediga

  Gemenskap, fika och andakt för daglediga. Alla är välkomna!

 • 12 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 12 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 14 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst "ansikte mot ansikte"

  En annorlunda gudstjänst med fokus på bön, berättelser och möte med Gud

  Tema:   Bönsöndagen                        
  Bibeltext: matt 6:5-8

  Predikan: Mattias Gustafsson
  Mötesledare: Mapyu Tsin
  Sång och Musik: Ingemar Lindgren

  Söndagsskola och kyrkfika.

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 15 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

  Träffpunkt för alla med sång, fika och andakt

 • 16 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 17 onsdag  10:00 - 11:00 Nattvardsandakt med bön och bibelsamtal

 • 18 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 19 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 19 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 21 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst "ansikte mot ansikte"

  En annorlunda gudstjänst med fokus på bön, berättelser och möte med Gud

  Tema: Hjälparen kommer                     
  Bibeltext: Joh 16:12-15

  Predikan: Kent Hiding
  Mötesledare: 
  Sång och Musik: Kjell Eliasson

  Söndagsskola och kyrkfika,

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 23 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 24 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 24 onsdag  18:00 - 20:00 Mat & Prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 25 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 25 torsdag  10:30 - 11:15 Sångandakt på Ågården

 • 26 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 26 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 28 söndag  11:00 - 12:30 Tillsammansgudstjänst i Grönbo med Betel

  En gudstjänst för alla åldrar.
  I bygdegården i Grönbo.
  Gemensam avfärd från Kristinakyrkan kl. 10.30.
  Medverkande: David Fiske, Jenny Andersson; Marie Brix Schou m.fl.

 • 29 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

  Träffpunkt för alla med sång, fika och andakt

 • 30 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 31 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 1 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 2 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 2 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 4 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst med nattvard

  Tema:   Gud - Fader, Son och Helig Ande                     
  Bibeltext: Apg 4:5-12

  Predikan: David Fiske
  Mötesledare: KueHser Wah
  Sång och Musik: Margareta Widlund Nilsson

  Söndagsskola och kyrkfika. Församlingsmöte.

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 6 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 7 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 7 onsdag  18:00 - 20:00 Mat & Prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 8 torsdag  12:00 - 15:00 Vårresa för daglediga till Kåfalla

  Gemenskap, fika och andakt för daglediga. Alla är välkomna!

 • 13 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 18 söndag  11:00 - 12:30 Gudstjänst på Uskavigården

  Tema: Kallelsen till Guds rike
  BIbeltext: Mark 2:13-17

  Predikan: David Fiske
  Mötesledare: Paul Sjöström
  Sång och Musik: Kristinakören. Gun Samuelsson.

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

Post Navigation