• 3 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst med nattvard

  Tema: Församlingens löfte
  Bibeltext: Efesierbrevet 3:16-21
  Predikan: David Fiske
  Sång och Musik: Per-Olof Holtti, Ingemar Lindgren
  Dop. Söndagsskola och kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte och uppgift)

 • 4 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

 • 5 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 5 tisdag  18:30 - 20:30 Kristinakören övar

 • 6 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 6 onsdag  18:00 - 20:00 Mat och prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 8 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 10 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

  Tema: Församlingens enhet
  Bibeltext: Efesierbrevet 4:1-6
  Predikan: David Fiske
  Gudstjänstledare: Shirleen Vangeci
  Sång och Musik: Kristinakören, Marie Brix Schou
  Söndagsskola och kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte och uppgift)

 • 11 måndag  15:00 - 17:00 Stickträffen

 • 12 tisdag  10:30 - 11:30 Sångandakt på Ågården

 • 12 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 13 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 14 torsdag  18:00 - 20:00 Konfa

 • 15 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 17 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

  Tema: Församlingens mål
  Bibeltext: Efesierbrevet 4:11-13
  Predikan: Kent Hiding
  Sång och Musik: Karenkören. Magareta Widlund Nilsson
  Söndagsskola och kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte och uppgift)

 • 18 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

 • 19 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 19 tisdag  18:00 - 19:00 Påskvandring i svenska kyrkan

  Ta tillfället och upplev den påskvandring som erbjuds elever i årskurs 5 varje år. Ingen anmälan behövs.

 • 19 tisdag  19:00 - 21:00 Kristinakören övar

 • 20 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 20 onsdag  18:00 - 20:00 Mat och prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 21 torsdag  14:00 - 16:00 Torsdagsträffen för daglediga

  Författaren Astrid Linden talar om:

  Djupa sjöar, lömska åar och en och annan liten holme.

  Följ vattenvägen till litteraturen i Lindesberg!

  Är Dalkarlshyttan Lycksalighetens ö?

  Smälter en krokodil av is på Rönnbärsvägens asfalt?

  Och hur gick det för pojken som välte kanoten i Sverkestaån?

  Astrid Lindén tar oss med på en porlande upptäcktsresa genom tid och rum tillsammans med Lindesbergs författare.

  Gemenskap, fika och andakt för daglediga. Alla är välkomna!

 • 22 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 24 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

  Tema: Församlingens förnyelse
  Bibeltext: Efesierbrevet 4:22-24
  Predikan: David Fiske
  Gudstjänstledare: Mapyu Tsin
  Sång och Musik: Paweh Kumoon m.fl.
  Söndagsskola och kyrkfika. 
  Församlingsmöte efter fikat

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte och uppgift)

 • 25 måndag  15:00 - 17:00 Stickträffen

 • 26 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 27 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 28 torsdag  10:30 - 11:30 Sångandakt på Grönbodahemmet

 • 28 torsdag  19:00 - 20:00 Getsemanestund i Pingstkyrkan

 • 29 fredag  10:00 - 12:00 Gudstjänst i Kristinakyrkan

  Tema: Långfredagen
  Predikan: 
  Gudstjänstledare:
  Sång och Musik: Kristinakören.

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 29 fredag  15:00 - 16:00 Korsvandring. Start svenska kyrkan

 • 31 söndag  11:00 - 12:30 Gudstjänst i pingstkyrkan

  Tema: Påskdagen
  Predikan: Lennart Boström
  Gudstjänstledare:
  Sång och Musik:
  Söndagsskola och kyrkfika.

 • 2 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 2 tisdag  18:30 - 20:30 Kristinakören övar

 • 3 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 3 onsdag  18:00 - 20:00 Mat och prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 4 torsdag  10:30 - 11:30 Sångandakt på Tallåsen

 • 5 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 7 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst med nattvard

  Tema: Församlingens förebild
  Bibeltext: Efesierbrevet 5:1-2
  Predikan: 
  Gudstjänstledare:
  Sång och Musik: 
  Söndagsskola och kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte och uppgift)

 • 8 måndag  15:00 - 17:00 Stickträffen

 • 8 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

 • 9 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 10 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 11 torsdag  18:00 - 20:00 Konfa

 • 12 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 14 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

  Predikan: Hans Jansson
  Gudstjänstledare:
  Sång och Musik: Bertil Jansson m.fl.
  Söndagsskola och kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte och uppgift)

 • 16 tisdag  10:30 - 11:30 Sångandakt på Källgården

 • 16 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 16 tisdag  18:30 - 20:30 Kristinakören övar

 • 17 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 17 onsdag  18:00 - 20:00 Mat och prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 19 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 21 söndag  10:00 - 11:30 Tillsammansgudstjänst

  - en gudstjänst för alla åldrar
  Tema: Jesus & hålet i taket
  Bibeltext: Mark 2:1-12
  Predikan: Rebecka Gustafsson
  Gudstjänstledare:
  Sång och Musik: 
  Kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte och uppgift)

 • 22 måndag  15:00 - 17:00 Stickträffen

 • 22 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

 • 23 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 24 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 25 torsdag  14:00 - 16:00 Torsdagsträffen för daglediga

  Gemenskap, fika och andakt för daglediga. Alla är välkomna!

  Program: Gospel med Ezekiel James och pianist

 • 25 torsdag  18:00 - 20:00 Konfa

 • 26 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 28 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

 • 30 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 1 onsdag  18:00 - 20:00 Mat och prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 3 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 5 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

 • 6 måndag  15:00 - 17:00 Stickträffen

 • 6 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

 • 7 tisdag  10:30 - 11:30 Sångandakt på Ågården

 • 7 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 8 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 10 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 12 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

 • 14 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 14 tisdag  18:30 - 20:30 Kristinakören övar

 • 15 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 15 onsdag  18:00 - 20:00 Mat och prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 17 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 19 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst med konfirmationsavslutning

 • 20 måndag  15:00 - 17:00 Stickträffen

 • 20 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

 • 21 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 22 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 22 onsdag  16:00 - 19:00 Kyrkorna med på Lindedagen

 • 23 torsdag  10:30 - 11:30 Sångandakt på Grönbodahemmet

 • 23 torsdag  14:00 - 16:00 Torsdagsträffen för daglediga

  Gemenskap, fika till självkostnadspris och andakt för daglediga. Alla är välkomna!

  "Tack och lov för våra asylsökande" 

  Eldsjälen Kerstin Larnesjö berättar om sina erfarenheter av att hjälpa och lära känna asylsökande i vår kommun.

 • 24 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 26 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

  Församlingsmöte efter fikat

 • 28 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 28 tisdag  18:30 - 20:30 Kristinakören övar

 • 29 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 29 onsdag  18:00 - 20:00 Mat och prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 31 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 2 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

 • 3 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

 • 4 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 5 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 9 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

 • 10 måndag  12:30 - 16:00 Sommaravslutning för daglediga på Kåfalla Herrgård

Post Navigation