• 1 torsdag  14:00 - 16:00 Torsdagsträffen för daglediga

  Gemenskap, fika och andakt för daglediga. Alla är välkomna!

 • 2 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 2 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

 • 4 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst 2:a advent med nattvard

  Tema: Guds rike är Nära
  BIbelrtext: Mark 1:14
  Predikan: Tomas Elm
  Mötesledare: Margareta Holtti
  Sång och Musik: Paweh Kumoon, Margareta Vidlund Nilsson

  Söndagsskola. Kyrkfika. Församlingsmöte efter fikat

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 4 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 5 måndag  15:00 - 17:00 Stickträffen

 • 7 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 9 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 9 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

 • 11 söndag  16:00 - 17:30 Vi sjunger in Julen

  Musikgudstjänst

  Vi sjunger in julen tillsammans med hjälp av Kristinakören,
  appell av David Fiske.

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 11 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 12 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

  Träffpunkt för alla med sång, fika och andakt

 • 14 onsdag  10:00 - 11:00 Nattvardsandakt med bön och bibelsamtal

 • 14 onsdag  18:00 - 20:00 Mat & Prat - för unga vuxna Julknytis

  VI äter middag tillsammans, läser bibeln och ber. Hemma hos vår ungdomsledare Rebecka. Anmäl till: rebecka@kristinakyrkan.se

 • 16 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 16 fredag  19:00 - 22:00 Tonår - Jul avslutning

 • 18 söndag  10:00 - 11:30 Tillsammansgudstjänst

  En gudstjänst för alla åldrar
  Tema: Den första julen
  Predikan: David Fiske
  Mötesledare: Rebecka Gustafsson
  Sång och Musik: Marie Brix Schou


  Kyrkfika.

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 18 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 22 torsdag  10:30 - 11:15 Sångandakt på Tallåsen

 • 1 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst med nattvard

  Tema: Finns det hopp för det nya året? (trots att detser ut som det gör i världen)
  Bibeltext: Jer 29:11-13,1 Pet 1:3-9

  Predikan: Lennart Boström
  Mötesledare:
  Sång och Musik: Margareta Widlund Nilsson


  Kyrkfika.

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 8 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

  Tema: Finns det hopp för Ukraina? (trots kriget ochall förstörelse)
  Bibeltext: Ps9:19, Ef 2:12-13              

  Predikan: David Fiske
  Mötesledare: Kent Hiding
  Sång och Musik: Paweh Kumoon, Kjell Eliasson m.fl.

  Söndagsskola. Kyrkfika.

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 8 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 10 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 11 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 12 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 12 torsdag  10:30 - 11:30 Sångdandakt på Grönbodahemmet

 • 13 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 13 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 15 söndag  10:00 - 11:30 Tillsammansgudstjänst

  En gudstjänst för alla åldrar
  Tema: Jesus ger hopp (och lyssnar på den som ingenannan hör)
  Bibeltext: Mark 10:46-52
  Predikan: David Fiske
  Mötesledare:
  Sång och Musik: Gun Samuelsson

  Kyrkfika.

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 15 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 17 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 17 tisdag  18:30 - 19:30 ekumenisk bönesamling i Pingstkyrkan

 • 18 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 18 onsdag  17:30 - 19:30 Mat & Prat i kyrkan vi är med på ekumeniska bönesamlingen

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 18 onsdag  18:30 - 19:30 Ekumenisk nattvardsandakt i Kristinakyrkan

 • 19 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 19 torsdag  10:30 - 11:30 Såndandakt på Ågården

 • 19 torsdag  18:30 - 19:30 Ekumenisk Vardagsmässa i Svenska kyrkan

 • 20 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 20 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 22 söndag  10:00 - 11:30 Ekumenisk Gudstjänst i Svenska Kyrkan

  Nattvard. Söndagsskola.
  Medverkande: Gunilla Skottsborg, David Fiske, Kristinakören m.fl.

 • 22 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 23 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

  Träffpunkt för alla med sång, fika och andakt

 • 24 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 25 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 26 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 27 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 27 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 29 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst och årsmöte

  Tema: Hur ger vi hoppet vidare?
  Bibeltext: 1Pet 1:3-5, 3:15
  Predikan: David Fiske
  Mötesledare:
  Sång och Musik: Ingemar Lindgren

  Söndagsskola. Kyrkfika. Församlingens årsmöte efter fikat.

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 29 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 30 måndag  15:00 - 17:00 Stickträffen

 • 31 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 1 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 1 onsdag  18:00 - 20:00 Mat & Prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 2 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 2 torsdag  14:00 - 16:00 Torsdagsträffen för daglediga

  Gemenskap, fika och andakt för daglediga. Alla är välkomna!

 • 3 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 3 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 5 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst med nattvard

  Tema. Finns det hopp för vår jord? (trotsmiljöförstörelse och klimathot)
  Bibeltext: Rom8:22-27 
  Predikan: Per-Olof Holtti
  Mötesledare: Kjell-Arne Sjönneby
  Sång och Musik: Marie Brix Schou

  Söndagsskola. Kyrkfika.

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 5 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 6 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

  Träffpunkt för alla med sång, fika och andakt

 • 7 tisdag  10:30 - 11:30 Såndandakt på Källgården

 • 7 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 7 tisdag  18:30 - 20:30 Kristinakören övar

 • 8 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 9 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 10 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 10 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 12 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

  Tema: Finns det hopp (trots ett slutgiltigtcancerbesked)
  Bibeltext: Jes30:18

  Predikan: David Fiske
  Mötesledare:
  Sång och Musik: Kristinakören, Kjell Eliasson

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 12 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 13 måndag  15:00 - 17:00 Stickträffen

 • 14 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 15 onsdag  10:00 - 11:00 Nattvardsandakt med bön och bibelsamtal

 • 15 onsdag  18:00 - 20:00 Mat & Prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 16 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 17 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 17 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 19 söndag  10:00 - 11:30 Tillsammansgudstjänst

  En gudstjänst för alla åldrar
  Tema: Jesus ger hopp (och hoppet sprider sig)
  Bibeltext: Joh4:1-42
  Predikan: Rebecka Gustafsson
  Mötesledare:
  Sång och Musik: Htoo Pler Say, Margareta WIdlund Nilsson

  Kyrkfika.

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 19 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 20 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

  Träffpunkt för alla med sång, fika och andakt

 • 21 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 21 tisdag  18:30 - 20:30 Kristinakören övar

 • 22 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 23 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 23 torsdag  10:30 - 11:30 Såndandakt på Tallåsen

 • 24 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 24 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 26 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

  Tema: Finns det hopp för mänskligheten? (trots att vialla ska dö en gång)
  Bibeltext: 1 kor 15:17-20
  Predikan: Paul Sjöström
  Mötesledare:
  Sång och Musik: Ingemar Lindgren

  Söndagsskola. Kyrkfika.

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 26 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 27 måndag  15:00 - 17:00 Stickträffen

 • 28 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 1 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 1 onsdag  18:00 - 20:00 Mat & Prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 2 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 2 torsdag  10:30 - 11:30 Såndandakt på Grönbodahemmet

 • 2 torsdag  14:00 - 16:00 Torsdagsträffen för daglediga

  Gemenskap, fika och andakt för daglediga. Alla är välkomna!

 • 3 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 3 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

 • 5 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

  Predikan: 
  Mötesledare:
  Sång och Musik:

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 5 söndag  18:00 - 20:00 Sport för unga & gamla på Brotorpsskolan

 • 6 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

  Träffpunkt för alla med sång, fika och andakt

 • 7 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans Matkasse

 • 7 tisdag  18:30 - 20:30 Kristinakören övar

 • 8 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 9 torsdag  09:00 - 11:00 Språkcafé i Vedevågs kyrka

 • 10 fredag  15:00 - 17:00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

 • 10 fredag  19:00 - 22:00 Tonår

  Aktivitet, andakt, kiosk och tid att hänga tillsammans. För alla tonåringar!

Post Navigation