Bönesamlingar

En onsdag i månaden kl 18.30 har vi Nattvardsandakt. Dessa ser annorlunda ut under pandemin, men alla är välkomna.

Dessa samlingar äger rum i församlingssalen och ingången från gården används.
Se kalendern för aktuella datum för dessa angelägna samlingar!