Predikningar

Här lägger vi in inspelade predikningar

David

David

Sven Ökvist

KEnst

Otto Samuelsson

David

Mats Byren

David

David

Kent

Paul Grönberg

Paul och David

Andreas Stenlund

Elsie Sjöö

David Fiske

Lennart Åkerlund

Lennart Boström

Paul Grönberg

David Fiske

David Fiske

Kent Hiding

David Fiske

David Fiske

David Fiske

David Fiske

David Fiske

David Fiske

David Fiske

David Fiske

Mats Larsson

David Fiske

David Fiske

David Fiske

David Fiske

Christina Molin

David Fiske

Lennart Boström

David Fiske

David Fiske

David Fiske

David Fiske

Per Olof Hollti

David Fiske

David Fiske

David Fiske

Kent Hiding

Lennart Boström

David Fiske

David Fiske

David Fiske

David Fiske

Elsie Sjöö

David Fiske

David Fiske

David Fiske

David Fiske

Lennart Boström

Paul Grönberg

Evelina Lande

David Fiske

David Fiske

Per Olof Holtti

David Fiske

David Fiske

David Fiske

David Fiske

Tomas-Olsson

Lennart Boström

David Fiske

David Fiske

Kent Hiding

David Fiske

Mattias Davén

Julia Forsberg

David Fiske

David Fiske

Lennart Boström

David Fiske

David Fiske

David Fiske

David Fiske

David Fiske

Lennart Boström

Kent Hiding

Sara Hjalmarsson

Nils Holmberg

David Fiske

David Fiske

Lena Hugo Johansson

David Fiske

Julia Forsberg

David Fiske

David Fiske

David Fiske

Julia Forsberg

David Fiske

David Fiske

Per Olof Holtti

David-Fiske

Samuel Hummerdal

Kent Hiding

David Fiske

Mats Larsson

Julia Forsberg

David Fiske

David Fiske

Lena-Hugo-Johansson

David Fiske “Guds rike är nära Mark 1:14-15”

Helen Friberg “Ett nådens år Luk 4:16-23”

Lena Hugo Johansson “I Jesu fotspår:Kommer tillbaka”

David Fiske “I Jesu fotspår:Att leva med evigheten i tanken”, Luk 12:22-34

Lennart Boström “I Jesu fotspår: Att leva i förlåtelse”, Matt 18:21-35

David Fiske “I Jesu fotspår:Förlåtelse”,Luk 23:26-43

David Fiske “I Jesu fotspår: Kärlek”, Mark 10:46-52

Ulla och Peder Eriksson 20161002 “Spår av Jesus i Nepal”,Matt 28:16-20

David Fiske 20160925 “I Jesu fotspår:Mission”,Luk 19:1-10

Kent Hiding 20160911 “I Jesu fotspår: Barmhärtighet”

David Fiske 20160828 ”I Jesu fotspår: Ödmjukhet”

David Fiske 20160821 ”I Jesu fotspår: Att leva i bön.”

David Fiske 20160814 ”I Jesu fotspår: bön”

Nils Holmberg 20160807

Kent Hiding 20160731

Nils-Holmberg 20160717

David-Fiske 20160703

Lennart-Boström 20160619

David-fiske 20160605

David-fiske 20160529

Hanna-Thilander 20160522

Dennis-Hjalmarsson 20160508

Naw-say-lwai-wah 20160501

Ludvig-Svensson 20160424

Per-Olof-Holtti 20160417

David Fiske 20160410

David Fiske 20160327

David Fiske 20160320

Andreas Engström 20160313

Mats Larsson 20160221

David Fiske 20160214

Torwald Bergström 20160124

David Fiske 20160117

Kent Hiding 20160103

David Fiske 20151227

David och Bengt Fiske 20151225

David Fiske 20151213

Lennart Boström 20151206

David Fiske 20151129

Rebecca 20151122

David Fiske 20151115

Per-Olof Holtti 20151108

David Fiske 20151101

Kent Hiding 20151025

David Fiske 20151018

Dennis Hjalmarsson 20151011

David Fiske 20151004

Rebecka Werner 20150927

Mats Larsson 20150920

David Fiske 20150913

David Fiske 20150906

Torgny Lindner 20150830

David Fiske 20150823

Mats Larsson 20150816

David Fiske 20150809

Nils Holmberg 20150802

Kent Hiding 20150719

Lennart Boström 20150705

Mats Larsson 20150621

Nils Holmberg 20150607

Dennis Hjalmarsson 20150531

Kent Hiding 20150524

Robert Granat 20150510

Ludvig Svensson 20150426

Per-Olof Holtti 20150419

Dennis Hjalmarsson 20150412

Robert Granat 20150405

Tomas Olsson 20150329

Ezekiel 150322
Joh 6:5-13

Mats Larsson 150315

Sune Fahlgren 150308
Mark 10:32-45

Kent Hiding 150301
Mark 1:14-15

Tomas Olsson 150222
Matt 4:1-11

Mats Larsson
Luk 18:31-43

Anna Lennartsson 150201
1 Mos 3: 1-13, 20-24

Tomas Olsson 150125
Matt 8: 5-13

Jimmy Aakerfeldt 150118

Kent Hiding 141228

Tomas Olsson 141214
Jes 55:8-12

Tomas Olsson 141207
Luk 21:25-36

Tomas Olsson 141130
Matt 21:1-9

Pelle Holtti 141123
Domsöndag

Otto Ernvik 141116
Apg 1-15

Tomas Olsson 141109
Matt 12:15-21

Tomas Olsson 141102
Luk 20:27-40