Kristinakören

Kristinakören är en blandad kör i Kristinakyrkan.
Vi är ca 26 personer inklusive körledarna/pianist.
Alla stämmor (sopran, alt, tenor och bas) är representerade.

Vi övar varannan tisdag i kyrkan. Vi deltar i gudstjänsterna ca 1 gång i månaden och vår repertoar är förstås kristna sånger med en bred spännvidd från det mera sakrala till gospelstuk.
Ofta har vi även med en komp-grupp.

Notkunskap är en tillgång men absolut inget krav.
Vi erbjuder en fin gemenskap i musikens och körsångens tecken.

Varmt välkommen att prova på. Vill du veta mer skriv till

info@kristinakyrkan.se

Marie Brix Schou