Torsdagsträff för daglediga

De välbesökta dagledigträffarna ”Torsdagsträffen” fortsätter under hösten med en träff i månaden.

Alla är välkomna till träffarna som förutom medverkan av någon gäst även innehåller sång, andakt, kaffeservering och ibland någon tävling.

Höstens samlingar, Torsdagar kl. 14 i Kristinakyrkan:

31/8 “En resa i ord och ton”. Håkan Isaksson spelar och sjunger.

28/9 “Dörrar i våra liv” Lindesbergs fotoklubb

26/10 “Livet från den ljusa sidan” föreläsning med Jonas Helgesson

16/11 Hembygdsföreningen ““ Lindesbergs fotografer under 100 år””

7/12. “Adventsstämning” Vi sjunger julens sånger med Helena Balke och Peppe Huss , julmat och mindre julmarknad