Thailand

Equmeniakyrkans samarbetskyrka i Thailand heter Thailand Karen Baptist Convention (TKBC). Samarbetet startade på 1970-talet då Svenska Baptistsamfundet fick en förfrågan från TKBC att arbeta med mission bland pwokarenerna, som var en särskilt eftersatt grupp bland karenerna.

Sedan 1976 har Baptistsamfundet sänt missionärer till och stöttat olika projekt i Thailand i både evangelisations- och utvecklingsarbete. TKBC:s pwokarendistrikt har ett program för stöd till församlingar och församlingsledare, och det får stöd från Equmeniakyrkan både finansiellt och genom Otto och Ulla Ernvik, Equmeniakyrkans missionsarbetare, som fungerar som rådgivare och i omsorgsprogram.

Programmet innebär bl.a. att pastorer, evangelister, söndagsskolledare, lekmän får möjlighet till ledarutbildning. En församling kan också ansöka om finansiering för sin evangelist om de inte klarar hela kostnaden själva, och ett 25-tal evangelister finansieras på detta sätt av distriktet. En viktig del av arbetet är också att uppmuntra ut­poster och andra grupper av kristna att bilda egna församlingar.

På landsbygden i norra Thailand, utefter gränserna mot grannländerna och uppe i bergen, finns ett stort antal minoritetsfolk. Bland dessa finns många kristna. Ett av minoritetsfolken är karenerna. Inom karenfolket finns två under­grupper – pwokaren och sgawkaren. Skillnaderna mellan dem är små och gäller framför allt språket.

De flesta människor i Thailand tillhör folkgruppen thai, med buddism som dominerande religion. Minoritetsgruppernas ställning är utsatt och de blir ofta diskriminerade på olika sätt. De lever i nordvästra delen av landet, många i avlägsna byar uppe i bergen. Stora delar av dessa områden har på senare år klassats som naturreservat. Detta begränsar möjligheten att äga mark och att bedriva svedjebruk, som är den traditionella jordbruksmetoden. Analfabetism och fattigdom är utbredd och utbildningsmöjligheterna är begränsade.

Equmeniakyrkan har tre missionsarbetare i Thailand:

Otto Ernvik, en av Equmeniakyrkans missionsarbetare fungerar som rådgivare. Programmet innebär bl.a. att pastorer, evangelister, söndagsskolledare och lekmän får möjlighet till ledarutbildning.
Ulrika Ernvik tränar anställda och lekmän i själavård och omsorg om speciellt familjer.

Ernviks

Läs mer på deras blogg, klicka
på bilden!

Lea Lindero är sjuksköterska och arbetar på Kwai River Christian Hospital.