Projekt Arkul School, New Hope, NEPAL

Projektet New Hope är ett stöd till ett skolprojekt i byn Arkul, Nepal. Skolan byggdes 2017 och pengarna går till skolavgifter, uniformer och skolmaterial och andra löpande kostnader.  Projektet driv i samarbete med den nepalesiska organisationen Goda Grannar (Asal Chhimekee) som består av ett fyrtiotal kyrkor i Pokharaområdet.  Hjälpbehovet är fortfarande stort, Pokharaområdet drabbades hårt av jordbävningarna 2015.

Kontaktpersoner i Sverige är Ulla och Peder Eriksson som Kristinakyrkan  tidigare stött i deras arbete på Öronsjukhuset i Pokhara.