Idrottsskolorna i Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa

På idrottsskolorna i de två Kongoländerna ges barn och unga möjligheten att lära sig arbeta tillsammans, bli schyssta kompisar och goda förebilder samtidigt som de får en meningsfull fritid – något som är långt ifrån självklart för många unga i Kongo. Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa är Equmenia och Equmeniakyrkan med och driver två idrottsskolor för barn mellan 6 och 17 år. På skolorna bedrivs träning och sociala aktiviteter på kvällar och helger när barnen inte går i den vanliga skolan.

Varför idrottsskolor?

Idrottsskolorna har som syfte och mål att förebygga och hantera konflikter mellan barn och ungdomar. Samhällets våld, tidigare inbördeskrig och fattigdom har präglat många ungdomars liv negativt. Men genom idrott och sociala aktiviteter vill idrottsskolorna ge barnen en ny syn på livet. De får möjlighet att lära sig goda värderingar såsom respekt och vänskap och de får hjälp att växa som individer. På idrottsskolorna får barn och ungdomar med olika bakgrunder träffas och lära känna varandra. Genom idrottsskolorna i Kongoländerna vill vi vara med och forma goda medborgare. Ledarna i Kongo säger ofta att målet inte primärt är att ta fram nästa generations idrottsstjärnor utan snarare nästa/näste president för de två länderna Tio ledstjärnor: Positiv attityd, ärlighet, respekt, ansvar, hänsyn, bra språk, ödmjukhet, uppmuntran, pålitlighet, förebild


Jämställdhet. Idrottsskolorna som mål att arbeta för en jämställd syn mellan flickor och pojkar och alla människors lika värde. Därför arbetar ledarna mycket med att påverka föräldrar att även satsa på sina döttrar och uppmuntra dem till idrott.

                                                                    Demokrati. Genom sporten och sociala aktiviteter får barnen chans att lära sig demokratiska värderingar. De lär sig bland annat att samarbeta och diskutera och de genomför varje år val av lagkaptener.

                                                                        Meningsfull fritid. Ett viktigt syfte med idrottsskolorna är att ge barn och unga en meningsfull fritid. För i ett land där väldigt många barn behöver hjälpa till med att försörja familjen är fritidssysselsättningar där barnen får vara just barn en stor bristvara.

                                                                                Det bästa här på idrottsskolan tycker jag är
livskunskapsklasserna och alla kompisar. På
livskunskapsklasserna får vi lära oss bra saker, till exempel hur man använder en dator.” Japhet 12 år på idrottsskolan i Kimpese, Kongo- inshasa

Sociala aktiviteter

Ett viktigt inslag i arbetet är de sociala aktiviteter som arrangeras utöver idrotten. Det kan exempelvis handla om att spela spel, lägga pussel, få hjälp med läxläsning, teater och sång, träffar där man i grupper pratar om de tio ledstjärnorna såsom ”ansvar” eller ”ärlighet” eller om hälsa, alkohol eller droger.

”Jag hoppas att ungdomarna en dag själva blir ledare. Att de, likt mig och andra, en dag ska komma tillbaka och undervisa nästa generation om demokratiska värderingar, om respekt, och om vikten av att vara en god kamrat och förebild. Då har jag lyckats med mitt arbete!” – Judi, 29, ledare för sociala aktiviteter.