Taw Thu Der

Taw Thu Der är en liten otillgänglig by i bergstrakterna i norra karenprovinsen.  Här finns 30 familjer, sju familjer år baptister och några familjer är katoliker.  I byn finns en enkel bambukyrka och också en skola för cirka 30 barn med förskoleklass och upp till årskurs fyra. Kristinakyrkans stöd går till lärarlöner, skolböcker och annan hjälp.

Skolan i Taw Thu Der
Kyrkan i Taw Thu Der