Barns rättigheter i Asien

Barns rättigheter i Asien är ett samlingsnamn för ett antal olika projekt som utgår från att varje barn har ett unikt värde och är älskat av Gud. Erikshjälpen ger stöd till Evangeliska Frikyrkan som i sin tur samarbetar med organisationer i Bangladesh, Indien, Kambodja, Nepal och Thailand för att ge barn trygghet, skolgång och framtidstro.

Barnen är de som drabbas hårdast av fattigdom och barnäktenskap och barnarbete är en realitet i Asien. Tillsammans med våra partnerorganisationer arbetar EFK för att ge barn trygghet, skolgång och framtidstro. Genom ett långsiktigt arbete byggs tillit i relationerna med föräldrar, lärare och ansvariga makthavare i samhället och när de utmanas att se sin roll och sitt ansvar i att förebygga och skydda barnen ser vi hur barnen får det bättre.

Ett par exempel på vad som görs inom programmet:

Bangladesh efter pandemin

”Av 18 flickor som gick i årskurs nio, återvände bara sex när skolorna öppnade igen efter pandemin.” Orden kommer från en rektor i närheten av en av de byar vi arbetar. 12 flickor 1 15-årsåldern hade alltså blivit bortgifta och eftersom skolan hade varit stängd hade de normala skyddsmekanismerna inte fungerat optimalt. För att en by ska vara säker för barn – eller i största allmänhet, för den delen, gäller det att alla gör sin del, några som hjälper barn att lyckas i skolan, några som utbildar religiösa ledare barns rättigheter, någon som bjuder in myndighetspersoner till träningarna, några som deltar i de barnskyddskommittéer som samlas regelbundet för att ta emot fall med misstänkta fall av barnäktenskap eller barnarbete. De samlade insatserna bildar ett slags skyddsnät för barn.

En pojke i Afghanistan

Ranjeet är en kille som har en funktionsvariation. Han kan inte gå eller äta och han behöver mycket stöd från andra. Hans far arbetar och får en inkomst som gör att de kan överleva. Genom vår partners arbete får både Ranieet och hans far veta att det finns ett statligt system för de som har en funktionsvariation. Vad de behöver göra är att samla in dokument och registrera in detta till staten. Nu har Ranieet kunnat få stöd och hjälp med det han behöver i sitt dagliga liv, något som han tidigare saknade. Vår partners arbete att informera kom att bli till stor hjälp för Ranieet där hans behov tillgodosedda utifrån det han har rätt till.