SIRA skolorna i Jeriko och Betlehem i Palestina

SIRA-skolor är två specialskolor i Palestina (de enda i sitt slag) för barn mellan 6 och 12 år med särskilda behov. Skolorna finns i Betlehem och Jeriko. Under 2018 har det i Jeriko gått 50 studenter och Betlehem 70 barn.

Syftet med skolorna är att ge studenter specialundervisning under 1-3 år, beroende på förutsättningar, för att ge dem en stadig grund att stå på tills de slussas tillbaka till den ”vanliga skolan”.

SIRA har under 2018 fortsatt att utvecklas till ett kompetenscenter inom specialundervisning. Arbetet har bestått av information och möten med andra skolor och institutioner. Genom seminarier, utställningar och utbyten sprider SIRA information om sina pedagogiska metoder till lärare, socialarbetare och huvudmän i de reguljära skolorna i Palestina.

SIRA-skolorna har också ett program för att utbilda och stärka studenternas föräldrar genom seminarier om sociala frågor, mental hälsa och medvetenhet om rättigheter i samhället. Detta kommer att odla föräldrarnas färdigheter och hjälpa dem att uppnå hälsosamma och sunda barn.

SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko 

SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko är i dag de enda skolorna i Palestina som är helt inriktade på specialundervisning för barn i ådern 5 till 12 år med lär, skriv och inlärningssvårigheter. Beroende på färdigheter går barnen på skolan i 1 till 3 år. Därefter går eleverna till baka till den ordinarie skolverksamheten.   

De startades 1992 respektive 1994 av den svenska stiftelsen Svenskt Internationellt Hjälp-arbete – Våra Bröder (på engelska Swedish International Relief Association, förkortat SIRA). Stiftelsen stöds av enskilda, församlingar och svenska och internationella insamlingsorganisationer. 

Antalet elever i Betlehem är 80 st. fördelade på 8 klasser. I Jeriko finns det 62 elever fördelade på 6 klasser. Undervisningen bedrivs i små klasser med starkt individuellt stöd till eleverna. Skolledningarna och all personal är palestinier.  

Bildresultat för sira skolornaBildresultat för sira skolorna

Eleverna kommer både från kristna och muslimska hem. Flera bor i flyktingläger. 

Pandemiåret 2020 

Skolorna började som vanligt i januari 2020 men på grunde av pandemin, var skolorna tvungna att stängas under mars – maj och alla elever fick studera hemifrån. Detta blev en stor utmaning för SIRA-skolorna. Man gick över till online undervisning genom privata grupper på Facebook, WhatsApp undervisning med lektioner, videor och inlärningssidor med detaljerade beskrivningar och E-post med uppgifter att slutföra och ladda upp inom en bestämde tidsram. Det tog ett tag innan den distansutbildningsplanen, som inkluderade utbildningsaktiviteter och strategier, var på plats. Trots alla svårigheter fungerade det bra genom gott samarbete mellan lärare, administrationen och föräldrarna.  

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/11109251_892119670850251_6214099271732055192_n.jpg?oh=399aacd621f7c0b53278c8ae40bfb977&oe=569E1604&__gda__=1452332685_0d53336fbb6ef20769a0b038aeec789fDSC_2043

Erfarenheterna ledde till nya upplevelser och former av utbildningen genom sociala och digitala medier. Ett positivt förhållande mellan förälder och barn och relationerna mellan skolorna och föräldrar stärktes även om det fanns många svårigheter för vissa elever och familjer. Onlineundervisningen kan aldrig helt ersätta alla saker du lär dig genom att vara på skolan. Kontakten med föräldrarna ansikte mot ansikte är att föredra. 

Tack vare att SIRA undervisar i små klasser kunde skolorna under hösttermingen hållas öppna. Lärarna och eleverna bar dock mask och man tillät inte några besök. Elevernas hälsa går först. 

I och med pandemin har skolans intäkter minskat pga. att vårdnadshavare har fått lägre inkomster, vilket har medfört att för vissas blivit svårt att betala skolavgifter.