Verksamhet

Varje söndag

samlas vi till gudstjänst. Den innehåller undervisning, sång, musik och bön. Det är en öppen gemenskap, dit alla är välkomna. Samtidigt med gudstjänsten har vi söndagsskola, som börjar med att söndagsskolan är med i den första delen av gudstjänsten.

Under veckorna

är det aktiviteter både på dagtid och kvällstid i kyrkans lokaler. Det är Stickträff, Bön och bibelsamtal, Internationell kväll, Kristinakörens övningar, samt ungdomssamlingar.

Första söndagen i månaden

firar vi nattvard, i samband med gudstjänsten. Tredje onsdagen i varje månad har vi nattvardsandakt, förutom under sommaren.

Hemgrupper

har vi har ett antal, där vi samlas i hemmen i mindre grupper till bön och samtal.

Tillsammans med Pingstförsamlingen och Svenska kyrkan i Lindesberg

har vi andakter på äldreboenden, Arbetar med Ria, ekumeniska böneveckan, korsvandring på Långfredagen, påsk och julvandringar med mera.

Tillsammans med Pingstförsamlingen

har vi gemensamma gudstjänster i påskhelgen och under sommaren. 

Missionsåtaganden

Församlingen stödjer missionsprojekt genom Evangeliska frikyrkan och Equmeniakyrkan. För mer information klicka på “Mission” ovan.

Våra lokaler

hyrs ut, framför allt under dagtid, vid ett antal tillfällen varje månad.