söndag, 22 maj 2022
 • Tillsammansgudstjänst

  söndag, 22 maj 2022  10:00 - 11:30

  Predikan: David Fiske
  Gudstjänstledare: Rebecka Gustafsson
  Sång och Musik: Ingemar Lindgren

  Ungdomarna erbjuder kyrklunch och samlar in pengar till sin sommarresa. 50 kr per person. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • Sport för unga & gamla Utomhus

  söndag, 22 maj 2022  18:00 - 20:00

måndag, 23 maj 2022
 • Stickträffen

  måndag, 23 maj 2022  15:00 - 17:00

 • Riasamling

  måndag, 23 maj 2022  18:00 - 20:00

onsdag, 25 maj 2022
 • Bön och bibelsamtal

  onsdag, 25 maj 2022  10:00 - 11:00

 • Kom Helig Ande - bönesamling med nattvard

  onsdag, 25 maj 2022  19:00 - 20:30

fredag, 27 maj 2022
 • Bibelgrupp på farsi i Vedevåg

  fredag, 27 maj 2022  15:00 - 17:00

Post Navigation