Kommande Vecka

27 Torsdag 10:30 Andakt på Tallåsen
30 Söndag 10:00 Gemensam gudstjänst i Kristinakyrkan. Paul Grönberg,Kjell-Arne Sjönneby