Kommande Vecka

11 Måndag 15:00
18:00
Stickträffen
Ria-samling
12 Tisdag 10:00
12:00
Bön och bibelsamtal
Bible Class in English
13 Onsdag 10:00
18:30
Bön och bibelsamtal
Helig Ande Kom! Bönekväll med nattvard
14 Torsdag 10:30
15:30
17:30
18:30
Andakt Ågården
Språkcafé
Mat & Prat. För dig mellan 20-30.
Språkcafé Karen
15 Fredag 19:00 Tonår
17 Söndag 10:00
…..
18:00
Tillsammansgudstjänst. Jesus och rättvisan. Matt 20:1-16
David Fiske, Maria Larasé m.fl.
Sport i Björkhagaskolans gymnastiksal