Kommande Vecka

18 Måndag 18:00 Ria-samling
19 Tisdag 12:00
19:00
Bible Class in English
Kristinakören övar
20 Onsdag 10:00
15:30
18:30
Bön och bibelsamtal
Konfa
Helig Ande Kom! Bönekväll med nattvard
21 Torsdag 15:30
17:30
18:30
Språkcafé
Mat & Prat. För dig mellan 20-30
Språkcafé Karen
22 Fredag 19:00 Underground
24 Söndag 10:00 Gudstjänst. Jesus och döden. Joh 11
David Fiske, Kristinakören. Söndagsskola.