Välkommen

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer med max 50 deltagare i vår verksamhet.
Vi håller avstånd, visar hänsyn och stannar hemma vid symptom

Hör av dig till info@kristinakyrkan.se om du har frågor kring detta. Välkommen till Kristinakyrkan!