Välkommen

Välkommen till Kristinakyrkan!

Mer och mer av vår verksamhet och våra grupper är igång igen, men fortfarande gäller vissa restriktioner.
I all verksamhet håller vi avstånd och stannar hemma vid symptom.

Vid våra gudstjänster gäller detta, på grund av pandemin:

– Håller vi avstånd till varandra under hela gudstjänstbesöket
– Sitter vi familjevis
– Spritar vi händerna
– Stannar vi hemma vid symptom
– Använder vi alla våra entréer för in och utgång
Efter gudstjänster få de som sitter längst bak ut först.
Samtal och mingel sker utomhus.