Kommande Vecka

15 Måndag 18:00 Ria-samling
16 Tisdag 10:00
12:00
18:30
Bön och Bibelsamtal
Bible Class in English
Kristinakören övar
17 Onsdag 15:30 Konfa
18 Skärtorsdag 10:30
15:30
19:00
Andakt på Tallåsen
Språkcafé
Getsemanestund med Nattvard. Vid måltiden. Joh 13:1-17. I pingstkyrkan
19 Långfredagen 10:00
…….
15:00
Gudstjänst i Kristinakyrkan. Vid korset. Joh 19:17-37.
Paul Grönberg, David Fiske, Kristinakören. Söndagsskola
Påskvandring. Start vid svenska kyrkan.
21 Söndag 11:00
18:00
Gudstjänst i Pingstkyrkan. Vid graven. Joh 20:1-18. David Fiske, m.fl.
Sport i Björkhagaskolans gymnastiksal