Kommande Vecka

15 Måndag 18:00 Ria-samling
16 Tisdag 10:00
12:00
19:00
Bön och bibelsamtal
Bible Class in English
Kristinakören övar
17 Onsdag 15:00
18:00
Konfasamling
Nattvardsandakt i församlingssalen
18 Torsdag 10:30
15:30
18:30
Andakt Ågården
Språkcafé
Internationell kväll.
19 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground
21 Söndag 11:00 Gudstjänst. Predikostolsbyte. Kent Hiding, ”Vi följer dig En vishetspsalm om det goda livet. Ps. 37”