Kommande Vecka

13 Måndag 18:00 Ria-samling
14 Tisdag 12:00
18:30
Bible Class
Kristinakören övar + terminsavslutning
15 Onsdag 10:00
15:00
18:30
Bön och bibelsamtal
Konfa
Helig Ande Kom! Bönekväll med nattvard
16 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
Språkcafé Karen
17 Fredag 19:00 Tonår
19 Söndag 10:00 Tillsammansgudstjänst. Davd Fiske, m.fl.. Tillsammans med Betel Grönbo