Kommande Vecka

11 Måndag 18:00 Ria-samling
12 Tisdag 10:00
12:00
19:00
Bön och bibelsamtal
Bible Class in English
Kristinakören övar
14 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
Internationell kväll
16 Lördag 10:00 Körövning
17 Söndag 17:00 Musikgudstjänst ”Vi sjunger in julen”. Kristinakören och Linde Bergslags Kammarkör.
19 Tisdag 12:00 Bible Class in English