Kommande Vecka

16 Måndag 18:00 Ria-samling
17 Tisdag 10:00
12:00
19:00
Bön och bibelsamtal
Bible Class in English
Kristinakören övar
19 Torsdag 15:00
18:30
18:30
Språkcafé
Internationell kväll
Nattvardsandakt
20 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground
22 Söndag 10:00
18:00
Gudstjänst, ”Inspirerad av Gud” 2 Timotheusbrevet 3:14-17, Söndagsskola
Idrott i Björkhagaskolans gymnastiksal