Kommande Vecka

14 Måndag 18:00 Ria-samling
15 Tisdag 10:00
12:00
18:30
Bön och bibelsamtal
Bible Class in English
Bönesamling i Pingst
16 Onsdag 10:00
18:30
Bön och bibelsamtal
Nattvardsandakt i Kristinakyrkan
17 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
Vardagsmässa i Svenska Kyrkan
18 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground
20 Söndag 11:00 Equmenisk Mässa i Svenska kyrkan.