Kommande Vecka

17 Måndag 18:00 Ria-samling
18 Tisdag 12:00
19:00
Bible Class in English
Kristinakören övar
19 Onsdag 10:00
15:00
18:00
Bön och bibelsamtal
Konfasamling
Nattvardsandakt i församlingssalen
20 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
Internationell kväll.
21 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground
23 Söndag 10:00 Gudstjänst. Pelle och Margareta Holtti, ”Vi är trötta En klagopsalm om att orken börjar ta slut. Ps. 13”