Kommande Vecka

19 Måndag 15:00
18:00
Stickträffen
Ria-samling
20 Tisdag 12:00 Bible Class in English
21 Onsdag 10:00
15:00
18:30
Bön och bibelsamtal
Konfasamling
Nattvardsandakt i församlingssalen
22 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
Språkcafé Karen
23 Fredag 19:00 Underground – Mattävling
25 Söndag 10:00
18:00
Tillsammansgudstjänst. David Fiske,Maria Larasé, Linda Fintling m.fl. Söndagsskola
Idrott i Björkhagaskolans gymnastiksal