Bönesamlingar

En onsdag i månaden kl 18.30 har vi ”Kom Helig Ande – bönekväll med nattvard”. Vår längtan för dessa kvällarna är att lyssna in Guds röst tillsammans och dela det vi upplever.
Vi firar även nattvard tillsammans och tar tid för att be för varandra och vår omvärld.

I samarbete med organisationen Open Doors har vi en torsdag i månaden kl. 18.30 ”Open Doors – bön förföljda kristna”. Vi ber för förföljda kristna i vår värld och får lära oss mer om hur läget är i länder där diskriminering och förföljelse förekommer.

Dessa samlingar äger rum i församlingssalen och ingången från gården används.
Se kalendern för aktuella datum för dessa angelägna samlingar!