Bönesamlingar

Varje onsdag kl. 10 möts vi för Bön och bibelsamtal.

En onsdag i månaden kl 18.30 har vi Nattvardsandakt. 

Dessa samlingar äger rum i församlingssalen och ingången från gården används.
Se kalendern för aktuella datum för dessa angelägna samlingar!