Israel

SKOLOR I JERIKO OCH BETLEHEM PÅ VÄSTBANKEN

betlehem

Med stöd från Erikshjälpen Second Hand, Lindesberg, kan vi ge stöd till,
SIRA, Swedish International Relief Association, som sedan 1968 bedrivit hjälparbete bland barn på Västbanken.

Utgångspunkten var att, utifrån den kristna grundtanken att vi alla är bröder, medverka till kontakten mellan folken och bidra till arbetet för fred och samförstånd.

SIRA-skolornas idé är att i samarbete med det palestinska samhället hjälpa de elever som inte har samma förutsättningar som andra att klara skolarbetet. Skolan är öppen för kristna och muslimer och för barn från alla samhällsgrupper. Undervisningen förmedlas på arabiska av palestinska lärare.

Målet är att finna metoder och medel för en specialundervisning, som kan anpassas till varje enskilt barn efter olika förutsättningar. SIRA:s verksamhet behöver stöd från många för att kunna fortsätta. Att hjälpa barnen i Betlehem och Jeriko som har speciella läs- och skrivsvårigheter är en mycket angelägen uppgift. Det finns idag inga andra som hjälper dem.

Specialundervisning byggd på svenska principer hjälper till med detta något SIRA drömmer om att kunna utveckla till hela Västbanken.

I Betlehem finns en skola med 7 klasser, 10 barn i varje klass. Skolan tillkom 1992.

I Jeriko finns en nybyggd skola för 4 klasser, f n dock 3 klasser med 8–10 barn i varje klass. Verksamheten bedrivs med drygt 20 anställda, alla palestinier. En svensk platschef sköter administrationen.

Verksamheten finansieras helt med frivilliga medel från enskilda, bidragsorganisationer, kyrkor och andra frivilligorganisationer.
Verksamheten vilar på kristen värdegrund

Klicka på loggan för att komma till SIRA:s hemsida!