Hemgrupper

I Kristinakyrkan finns fem hemgrupper som träffas regelbundet för bön, gemenskap och samtal. Hemgrupperna träffas hemma hos varandra och träffarna formas av grupperna.

Ta kontakt med församlingens pastor om du vill gå med i en grupp eller veta mer