Samtal om bibel och tro

Är du intresserad av Bibeln? Har du många frågor om innehållet? Vill du få hjälp att förstå texterna?

Under fyra kvällar i höst, kommer vi att läsa och samtala utifrån bibelns texter, där tanken är att frågor och samtal skall dominera kvällarna och förhoppningsvis också ge svar på frågor.

Vi kommer att läsa bibeltexter, en tema-ansvarig kommer att ha ett kort anförande/studium och därefter släpper vi loss samtalet.

En onsdag i månaden, kl 18.30 – 20.30, kommer följande teman att behandlas:

Datum Kvällens tema
11-sep Varför skall jag bry mig om Bibeln?
09-okt Kan jag alltid förvänta mig bönesvar
06-nov Hur lever jag i, men inte av världen?
04-dec Hur hanterar jag motsäger i Bibiln?

Kristinakyrkan och Betel Grönbo,

hälsar dig varmt välkommen. Ta med dina frågor och vara med i våra samlingar. Kristinavägen 32, 711 31 Lindesberg