Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens viktigaste händelse i veckan. Gudstjänsten är ett möte mellan Gud och människor där vi kommer precis som de vi är i tron att Gud älskar oss och vill vara nära oss. Vi firar Gudstjänst för att vi tror att Jesus lever och är uppstånden. Vi samlas hela året på söndagar klockan 10.00, förutom några undantag. Kolla vår kalender så vet du vad som gäller!

Hur går våra gudstjänster till?

Först samlas både barn och vuxna i kyrksalen och startar söndagens Gudstjänst tillsammans. Efter ca 15 minuter går barnen till söndagsskolan på övervåningen. De flesta gudstjänster har vi ”barnruta”, ett inslag speciellt för barnen innan söndagsskolan börjar. Nere i källaren finns rum för de minsta barnen med föräldrar vid behov.

En gång i månaden har vi Tillsammansgudstjänst – en gudstjänst för alla åldrar. Då firar vi hela gudstjänsten tillsammans, ung som gammal, på de yngres villkor.

Eftersom vi i Kristinakyrkan kommer från många olika länder läser vi bibeln på olika språk. Även bön och sång och andra inslag sker på olika språk. Allt översätts till svenska.

Första söndagen i månaden har vi Nattvardsgudstjänst då vi firar Herrens måltid tillsammans.

Vanligtvis pågår en Gudstjänst ungefär 1,5 timma där följande inslag är återkommande, fast med olika utformning och innehåll: bibelläsning, predikan/undervisning, bön och förbön, sång och musik, insamling, välsignelsen. Allt syftar till att församlingen gemensamt tillber Gud och tar del av hans ord, lär känna hans vilja och får ge respons på när Han vill forma oss efter sin vilja och dra oss närmre sig.

Även barnvälsigna, dop och tacksägelse ryms i vårt gudstjänstliv. Vigsel och begravning utformar vi också som Gudstjänst.

Gudstjänsten är alltid offentligt och öppen för alla. Välkomna!