Bler Lu

Bler Lu är en liten by uppe i bergen i norra karenprovinsen.  Det finns inga bilvägar dit, bara stigar.  I byn finns 28 familjer, bara en famil är kristen, men det finns en liten, enkel kyrka byggd av bambu.  Kristinakyrkans stöd ger stöd till att driva en skola med lärarlön, skolböcker till barnen samt kläder till behövande barn. Byborna är mycket tacksamma och entusiastiska för möjligheten att få ha en skola. 

Gudstjänst i Bler Lu
Skolan i Bler Lu