SIRA skolorna i Jeriko och Betlehem i Palestina

SIRA-skolor är två specialskolor i Palestina (de enda i sitt slag) för barn mellan 6 och 12 år med särskilda behov. Skolorna finns i Betlehem och Jeriko. Under 2018 har det i Jeriko gått 50 studenter och Betlehem 70 barn.

Syftet med skolorna är att ge studenter specialundervisning under 1-3 år, beroende på förutsättningar, för att ge dem en stadig grund att stå på tills de slussas tillbaka till den ”vanliga skolan”.

SIRA har under 2018 fortsatt att utvecklas till ett kompetenscenter inom specialundervisning. Arbetet har bestått av information och möten med andra skolor och institutioner. Genom seminarier, utställningar och utbyten sprider SIRA information om sina pedagogiska metoder till lärare, socialarbetare och huvudmän i de reguljära skolorna i Palestina.

SIRA-skolorna har också ett program för att utbilda och stärka studenternas föräldrar genom seminarier om sociala frågor, mental hälsa och medvetenhet om rättigheter i samhället. Detta kommer att odla föräldrarnas färdigheter och hjälpa dem att uppnå hälsosamma och sunda barn.