Internationella projekt

Kristinakyrkan vill vara en öppen och internationell församling, verksam i Lindesberg med omnejd. Våra internationella kontakter gör att vi stöder ett antal projekt utanför Sverige. Genom att medlemmar från församlingen är aktiva som volontärer på Erikshjälpen har församlingen inflytande över vart en del av butikens överskott går. Fyra spännande projekt inriktade på barn och ungdom finansieras på detta sätt. De fyra projekten är:

Kristinakyrkan stöder flera internationella projekt genom insamlingar, huvudsakligen genom kollekter i gudstjänster. I Kristinakyrkan finns ett antal medlemmar som tillhör folkgruppen karener, en folkgrupp som finns i Thailand och Myanmar. Församlingens insamlingar går därför till: