Konfirmation

Konfirmation i Kristinakyrkan och Pingstkyrkan innebär att bearbeta frågor kring livet, Gud, relationer och framtiden tillsammans med ledare och andra konfirmander. Du behöver inte vara döpt, kristen eller det för att gå vår konfirmation. Konfaåret är ett tillfälle att få reda på mer om kristen tro och lära känna nya kompisar. Konfa är öppet för alla!

Årets grupp startade hösten 2019 och slutar till sommaren 2020.

Nästa grupp kommer att börja hösten 2021.