Samarbeten

Kristinakyrkan i Lidesberg stödjer olika grupper och församlingar, mer information om dessa kan du läsa under respektive sida.