Arbetet bland Pwokarener i Thailand

I Thailand, är vi tillsammans med Equmeniakyrkan och TKBC, samarbetskyrkan i Thailand, del i ett arbete i norra Thailand bland ett av minoritetsfolken, Pwokarener. Bland dem finns många kristna.

TKBC:s pwokarendistrikt har ett program för stöd till församlingar och församlingsledare, och det får stöd från Equmeniakyrkan både finansiellt och som rådgivare. Programmet innebär bl.a. att pastorer, evangelister, söndagsskolledare och lekmän får möjlighet till ledarutbildning. Equmeniakyrkan samverkat med TKBC i olika projekt för både evangelisation och samhällsutveckling. Sedan 2007 genomför TBKC utvecklingsarbetet i en stiftelse. Den heter Karen Development Service Foundation (KDSF) och är formellt en egen organisation men med stark koppling till TKBC. Equmeniakyrkan har sedan stiftelsens start stöttat flera av dess utvecklingsprojekt, i flera av dem med pengar från Sida. Ett av samhällsutvecklingsprojekten genomförs av en partner som heter Micro Economic Development Foundation (MEDF). MEDF stöder organisering och utveckling av spargrupper och kooperativ bland minoritetsfolk i nordvästra Thailand.

Target Group