Target Group

Projekt target group är för pwo karener i både Thailand och grannländer. En möjlighet för dem att höra om guds evangelium. För alla åldrar och kön, kyrkmedlar, pastorer. Att få hjälp med sin tro. Att bli goda ledare och lärjungar.Projektet har nu expanderat och inkluderar nu alla etniska grupper och andra thai befolkningar.

projektet har 5 uppdrag och ett adderat uppdrag:

1. uppdrag att sprida guds förkunnelse i thailand och tillhörande grannländer:

· att predika om gud och uppmuntra pwo karener i thailand till tro. Dessa utföranden sker med hjälp av evangelister som arbetar inom byarna. Till följd av projektet har många döpt sig och deltar i gustjänster. Tillsammans sprider de vidare sin tro.

2. uppdrag söndagskola

· att få barnen komma närmare gud och utvecklas i sin tro. Utöver detta har man förstärkt på antalet lärare, som ska fungera som andligt stöd och rollmodel för barnen. Man organiserar ett söndagsskol sommar läger, lär sig sjunga, dansa och leka tillsammans. För att hjälpa barnen att hitta en hobby och utvecklas i den.

3. uppdrag att utforma lärjungarskap

· Att ge alla kyrk medlemmar möjlighet till andligt stöd. ökad förståelse och självförtroende i att tjäna gud. projektets fokusområden är områden där det finns få som tjänar gud. uppdraget fokuserar även på lärjungarskap. De metoder som används anpassas efter området som utbildningen sker på och hur den rådande situationen ser ut. utbildningen tar ca. två år. en gång i veckan finns det även möjlighet för utökade lektioner att studera om gud, det karenska språket, kunskap om patienter med psykiska problem, sång lektioner, kunskap om praktiska moment eller kunskap om den rådande situationen. Dessa utformas och genomförs av talare som är kunniga inom området.

· projektet är mycket lyckad.

4. uppdrag bevarandet av pwo karenska

· att uppmuntra ny generation av pwo karener som fortfarande använder språket för kommunikation att bevara språket. Det är även ett program för att predika och lära guds budskap för dem som inte kan thailändska. Man använder sig av den pwo karenska bibeln och den pwo karenska psalmboken. Det finns även en läroplan för ungdomar som lär sig pwo karen.

5. uppdrag om att främja besparingar, skapa karriär och generera inkomst för medlemmar som sparar.

· the gospel credit union savings group skapas. Dessa består av troende av olika kristna religiösa grupper och andra etniska grupper, som ska hjälpa till att utveckla livskvalité för olika drabbade grupper. Man uppmuntrar medlemmarna till att skaffa sig en inkomst, och lär dem om sparande. ger personer en liten start, genom att låna ut en summa pengar.

6. adderade uppdrag till följd av situationer som uppstår

6.1. att ge pedagogiskt stöd för individer med pyskiska problem liksom depression. även att lära ut kunskap om psykologi och terapi. Just nu ökar problemet hos många medlemmar. därför är det viktigt och nödvändigt med uppdraget.

6.2. voluntärarbete, att hjälpa folk som är drabbade på olika sätt av sjukdomar, folk som bor på gränsen till Thailand-Myanmar som påverkas av kriget.

Projektet vill tacka alla systrar och bröder utomlands som har bidragit till projektet på olika sätt. VI vill tack är för ert stöd och att ni ber över våra uppdrag.

Framförallt vill vi tacka församlingarna i Sverige, Norge och andra länder. Tack till kristinakyrkan för ert stöd.

Må guds rikedom växa.

”Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.”

– Filipperbrevet 1:6