Verksamhet 2

Vi kommer från olika länder och traditioner

Vi talar olika språk, vi är i olika åldrar

Vi tror på Jesus Kristus

Tillsammans är vi Kristinakyrkan

Vi är en församling på ungefär 200 medlemmar och är anslutna till två samfund; Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan.

Kristinakyrkan är inte bara en församling för alla olika människor utan även för hela livet, från småbarn till äldre. Gudstjänster och verksamhet i kyrkan samsas med samlingar hemma hos medlemmar. Diakoni på hemmaplan samsas med missionsprojekt i flera olika länder.

Utforska vår hemsida för att se mer av vad som är på gång och vilka grupper och verksamheter som vi har.

Välkommen till Kristinakyrkan i Lindesberg!