Historik

 Kristinakyrkan

Den 31 december 2006 avslutade Lindesbergs Baptistförsamling och Lindesbergs Missionsförsamling sin verksamhet.
Från den 1 januari 2007 är de två församlingarna förenade i Kristinakyrkans församling.
 om oss
Under ett antal år hade Lindesbergs Baptist- och Missionsförsamlingar samarbetat. Detta genom en gemensam söndagsskola, gemensamma gudstjänster, samt att bön/studieverksamhet också hade varit en gemensam angelägenhet. Dessutom hade församlingarna haft en gemensam kör (MiBa kören), som redan hade samlats för övning sedan ett antal år tillbaka och sjungit bl a vid de gemensamma gudstjänsterna. Ur detta föddes tankar om att fördjupa samarbetet ännu mer och det ledde till det samtal som började vintern 2004 och som i sin tur ledde till att Kristinakyrkans församling startade sin verksamhet den 1 januari 2007.