Gräv djupare

Välkommen till Gräv djupare

Är du intresserad av Bibeln? Har du många frågor om innehållet?
Vill du få hjälp att förstå texterna?
Under fyra kvällar i höst, kommer vi att läsa och samtala utifrån bibelns
texter, där tanken är att frågor och samtal skall dominera kvällarna och
förhoppningsvis också ge svar på frågor.

Vi kommer att läsa bibeltexter, en tema-ansvarig kommer att ha ett kort
anförande/studium och därefter släpper vi loss samtalet.

Vi träffas en onsdag i månaden, kl 18.30 – 20.30

På grund av pandemin är Gräv Djupare tills vidare inställt och vi hoppas att kunna återuppta dessa viktiga och spännande samlingar så snart som möjligt.