Planering

Kalender med all planering

 • 10 söndag  10:00 - 11:30 Tillsammansgudstjänst

  En gudstjänst för alla åldrar

  Bibel utdelning till nya barn och 4åringarna
  Alla barn får ett liten Julklapp

  Predikan: David Fiske
  Gudstjänstledare: Rebecka Gustafsson
  Sång och Musik: Kjell Eliasson
  Kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 11 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

 • 12 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 12 tisdag  18:30 - 20:30 Kristinakören övar

 • 13 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 13 onsdag  18:00 - 20:00 Mat & Prat

 • 15 fredag  19:00 - 22:00 Tonårs Julfest

 • 17 söndag  16:00 - 17:30 "Vi sjunger in Julen" Musikgudstjänst

  Vi sjunger in julen tillsammans med Kristinakören.

 • 19 tisdag  10:30 - 11:30 Sångandakt på Källgården

 • 19 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 20 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 25 måndag  11:00 - 12:30 Julgudstjänst

  Juldagen

  Predikan: David Fiske
  Gudstjänstledare: KueHser Wah
  Sång och Musik: Karenkören, Margareta Widlund Nilsson
  Kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

 • 26 tisdag  16:00 - 18:00 Julgudstjänst i Pingstkyrkan

  Medverkande: David Fiske, Gösta Palm m.fl.

 • 27 onsdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 31 söndag  11:00 - 12:00 Gudstjänst i Pingstkyrkan

  Medverkande: Anna Lennartsson m.fl.

 • 2 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 7 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst med nattvard

  Tema: Församlingens centrum
  Bibeltext: Efesierbrevet 1:1-2
  Predikan: David Fiske
  Gudstjänstledare:
  Sång och Musik: 
  Söndagsskola och kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte ochuppgift)

 • 8 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

 • 9 tisdag  10:30 - 11:30 Sångandakt på Ågården

 • 9 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 10 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 10 onsdag  18:00 - 20:00 Mat och prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 12 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 14 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

  Tema: Församlingens tillbedjan
  Bibeltext: Efesierbrevet 1:9-11
  Predikan: David Fiske
  Gudstjänstledare:
  Sång och Musik: 
  Söndagsskola och kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte och uppgift)

 • 16 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 16 tisdag  18:30 - 19:30 Ekumenisk bönesamling i Pingstkyrkan

 • 17 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 17 onsdag  18:30 - 19:30 Ekumenisk bönesamling i Kristinakyrkan

 • 18 torsdag  18:00 - 20:00 Konfa

 • 18 torsdag  18:30 - 19:30 Ekumenisk bönesamling i Svenska Kyrkan

 • 19 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 21 söndag  11:00 - 12:30 Ekumenisk gudstjänst i Svenska kyrkan

 • 22 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

 • 23 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 24 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 24 onsdag  18:00 - 20:00 Mat och prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 25 torsdag  10:30 - 11:30 Sångandakt på Grönbodahemmet

 • 25 torsdag  14:00 - 16:00 Torsdagsträffen för daglediga

  Gemenskap, fika och andakt för daglediga. Alla är välkomna!

 • 26 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 28 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst och årsmöte

  Tema: Församlingens kraft
  Bibeltext: Efesierbrevet 1:18-23
  Predikan: David Fiske
  Gudstjänstledare:
  Sång och Musik: 
  Söndagsskola och kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte och uppgift)

 • 29 måndag  15:00 - 17:00 Stickträffen

 • 30 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 31 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 1 torsdag  18:00 - 20:00 Konfa

 • 2 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 4 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst med nattvard

  Tema: Församlingens uppgift
  Bibeltext: Efesierbrevet 2:8-10
  Predikan: 
  Gudstjänstledare:
  Sång och Musik: 
  Söndagsskola och kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte och uppgift)

 • 5 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

 • 6 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 6 tisdag  18:30 - 20:30 Kristinakören övar

 • 7 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 7 onsdag  18:00 - 20:00 Mat och prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 8 torsdag  10:30 - 11:30 Sångandakt på Tallåsen

 • 9 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 11 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

  Tema: Församlingen ä r en
  Bibeltext: Efesierbrevet 2:13-15
  Predikan: David Fiske
  Gudstjänstledare:
  Sång och Musik: 
  Söndagsskola och kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte och uppgift)

 • 12 måndag  15:00 - 17:00 Stickträffen

 • 13 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 14 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 15 torsdag  14:00 - 16:00 Torsdagsträffen för daglediga

  Gemenskap, fika och andakt för daglediga. Alla är välkomna!

 • 15 torsdag  18:00 - 20:00 Konfa

 • 16 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 18 söndag  10:00 - 11:30 Tillsammansgudstjänst

  - en gudstjänst för alla åldrar
  Tema: Jesus & en pojkes matlåda
  Bibeltext: Joh 6:1-13
  Predikan: David Fiske
  Gudstjänstledare:
  Sång och Musik: 
  Kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte och uppgift)

 • 19 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

 • 20 tisdag  10:30 - 11:30 Sångandakt på Källgården

 • 20 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 20 tisdag  18:30 - 20:30 Kristinakören övar

 • 21 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 21 onsdag  18:00 - 20:00 Mat och prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 23 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 25 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

  Tema: Församlingens riktning
  Bibeltext: Efesierbrevet 3:8-10
  Predikan: 
  Gudstjänstledare:
  Sång och Musik: 
  Söndagsskola och kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte och uppgift)

 • 26 måndag  15:00 - 17:00 Stickträffen

 • 27 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 28 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 29 torsdag  18:00 - 20:00 Konfa

 • 1 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 3 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst med nattvard

  Tema: Församlingens löfte
  Bibeltext: Efesierbrevet 3:16-21
  Predikan: David Fiske
  Gudstjänstledare:
  Sång och Musik: 
  Söndagsskola och kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte och uppgift)

 • 4 måndag  18:00 - 20:00 Ria-samling

 • 5 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 5 tisdag  18:30 - 20:30 Kristinakören övar

 • 6 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 6 onsdag  18:00 - 20:00 Mat och prat

  Bönegrupp för unga vuxna. Vi äter, samtalar och ber tillsammans. Vi träffas hemma hos varandra.

 • 8 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 10 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

  Tema: Församlingens enhet
  Bibeltext: Efesierbrevet 4:1-6
  Predikan: David Fiske
  Gudstjänstledare:
  Sång och Musik: 
  Söndagsskola och kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte och uppgift)

 • 11 måndag  15:00 - 17:00 Stickträffen

 • 12 tisdag  10:30 - 11:30 Sångandakt på Ågården

 • 12 tisdag  14:00 - 16:00 Kristinakyrkans matkasse

 • 13 onsdag  10:00 - 11:00 Bön och bibelsamtal

 • 14 torsdag  18:00 - 20:00 Konfa

 • 15 fredag  19:00 - 22:00 tonår

 • 17 söndag  10:00 - 11:30 Gudstjänst

  Tema: Församlingens mål
  Bibeltext: Efesierbrevet 4:11-13
  Predikan: 
  Gudstjänstledare:
  Sång och Musik: 
  Söndagsskola och kyrkfika. 

  Det går att följa gudstjänsten hemifrån:
  https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

  Temat för vårens gudstjänster är Varför är vi här?
  (Vi läser Efesierbrevet tillsammans och söker efter vad bibeln lär om församlingens syfte och uppgift)