Tidningen Inblick 2024

Om du vill lära känna Kristinakyrkan och få reda på vad som händer i kyrkan är det en god idé att läsa Inblick! Förutom information om vår tro, inriktning och verksamhet ryms även intervjuer med våra medlemmar. Inblick ges ut med två eller tre månaders mellanrum.

Nr.16 Mars – Maj 2024

Jag-delar-Inblick-nr-16-mars-till-maj-24-4-med-dig