HJ Lundborg

HANS JAKOB LUNDBORG1857 placerades Hans Jakob Lundborg som pastorsadjunkt i Lindesberg vilket skulle innebära en helt ny tid ur andlig synpunkt för Linde socken.Pastorsadjunkten Hans Jakob Lundborg (född i Gagnef 1825) kom under sin studietid i Uppsala i kontakt med konventikelkretsar. Vid en kusins dödsbädd hade han själv kommit till tro på Krist us år 1851, som han räknade som sitt andliga födelseår.

Han var full av verksamhetsiver och brinnande för kristen tro. 1856 var den unge prästen Lundborg sjuk. Han passade då på att ta tjänstledighet för en resa till Skottland. Under Skottlandsvistelsen mognade tanken hos honom på en stiftelse för inre mission. Vid hemkomsten delgav han några vänner sina tankar och så bildades Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

1857 placerades Lundborg som pastorsadjunkt i Lindesberg vilket skulle innebära en helt ny tid ur andlig synpunkt för Linde socken. I byarna hölls möten. Skolhusen öppnades för verksamhet och så småningom skulle missionshus byggas i varje by. ”Väckelsens eld” började brinna!

Lundborg lär själv ha kallats sig för ”Guds trumslagare” med motivering att han själv blev förflyttad så fort människor vaknade genom hans förkunnelse. Lundborgs brinnande nitälskan för Guds verk och hans iver att människor skulle ta personlig ställning till Kristus har varit en grundläggande faktor i de andliga rörelser som uppstod i mitten av 1800-talet i Linde.

Baptismen emanerar inte läromässigt från dessa andliga rörelser men kan ändå sägas vara en följd av Guds ords förkunnelse. Missionsföreningar bildades, 1858, men också ganska snart baptistförsamlingar, i början av 1860-talet, som en effekt av studiet av Guds ord.