Baptisförsamling

Lindesbergs Baptistförsamling

1860
I början på 1860-talet bildades Fanthyttans baptistförsamling, den första i Linde socken, efter det första baptistdopet i Dammsjön. Några år senare splittrades församlingen av mormonmissionärer med resultatet att ett antal medlemmar utvandrade till mormonstaten Utah i Amerika.
1870
Kvarvarande medlemmarna gick samman och bildade Lindesbergs baptistförsamling med järnhandlare Olle Eriksson som ledare. Församlingen fick besök av den märklige förkunnaren Helge Åkesson som 1872 grundade Fribaptistsamfundet. På egen hand hade han lärt sig tolka bibeln på dess grundspråk – hans uppfattningar vållade strid i församlingar där han förkunnade.

1880
blev församlingen en fribaptistförsamling, tolv medlemmar i församlingen som höll fast vid baptistisk lära och praxis uteslöts ur församlingen. Samma år bildades Bengtesfalls baptistförsamling, eftersom de flesta av de uteslutna bodde där. Sammankomsterna hölls i hemmen men också i byarna runt om.
1883
bildades Kopparbersg baptistförsamling av 14 medlemmar från moderförsamlingen i Bengtesfall.
1886
Ramsbergs baptistförsamling bildas av 51 medlemmar från Bengtesfallsförsamlingen.
1886
församlingens första pastor, Gustav Eriksson tillträdde sin tjänst. Den stora medlemsökningen, 74 personer döptes, vilket gjorde att lokalfrågan blev mycket aktuell.
Aspa skolhus inköptes ”Aspa bönhus”, namnändrades 1929 till Ebenezer. Dopgrav fanns inte, så de hölls utomhus i sjöarna under sommaren. Vid två tillfällen januari 1875 och februari 1882 hölls dop i upphuggna isvakar. Fr o m att Betania i Lindesberg byggdes 1902 användes dopgraven där.
1887
Församlingens namn ändras till Aspa baptistförsamling.
1888
bildas Guldsmedshyttans baptistförsamling av 33 medlemmar från Aspaförsamlingen.
1918
bildades Lindesbergs baptistförsamling av 166 medlemmar från Aspa. 44 medlemmar var kvar i Aspaförsamlingen.
1937
delades församlingen i två församlingar och två parallellt arbetande baptistförsamlingar blir verksamma i staden. ÖM-församlingens kyrka kallades Elim och medan de övriga medlemmarna, med Betania som kyrka, blir anslutna till Svenska Baptistsamfundet.
1954
återförenades de båda församlingarna och Betania ändras till Baptistkyrkan.
1955 – 1988
Under de här åren anslöt sig Aspa baptistförsamling (1955), Ramsbergs baptistförsamling (1977), Guldsmedshyttans baptistförsamling (1981) och Kopparbergs baptistförsamling (1988) till Lindesbergs baptistförsamling.
1983
firades 120-årsminnet av det första baptistdopet med en dophögtid vid Dammsjön.
2006
Nyårsbönen på nyårsafton var det sista mötesarrangemang som anordnades av baptistförsamlingen som egen församling.