Juni

2 Söndag 10:00 Gudstjänst med Nattvard. Andreas Stenlund, student ALT, Daniel Guagha Babaee med vänner
3 Måndag

15:00
18:00
Stickträff
Ria-samling
4 Tisdag 12:00 Bible Class in English
5 Onsdag

10:00
15:30
Bön och bibelsamtal
Konfa
6 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
Open Doors – Bön för förföljda kristna
7 Fredag 19:00 Tonår
8 Lördag ….. Konfirmationsfest för konfirmander och föräldrar i Frövi
9 Söndag

10:00
…..
…..
Tillsammansgudstjänst med konfirmantionsavslutning i Kristinakyrkan,
tillsammans med Pingstkyrkan,
Jennifer Carlsson, David Fiske, m.fl. Församlingsmöte.
10 Måndag

15:00
18:00
Stickträff
Ria-samling
11 Tisdag 10:00
12:30
Bön och bibelsamtal
Bible Class in English
12 Onsdag 15:30 Konfa
13 Torsdag 10:30
15:30
17:30
18:30
Andakt på Tallåsen
Språkcafé
Mat & Prat. För dig mellan 20-30
Internationell kväll
14 Fredag 19:00 Tonår/Studentfest
16 Söndag 10:00 Gudstjänst på Uskavi. David Fiske, Kristinakören
17 Måndag

….
18:00
torpkonferensen 17 till 23 juni
Ria-samling
18 Tisdag 10:00
12:00
Bön och bibelsamtal
Bible Class in English
19 Onsdag

18:30 Nattvardsandakt i församlingssalen?
20 Torsdag 10:30 Andakt på Ågården
21 Fredag ….. Midsommarafton
23 Söndag 10:00 Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan. David Fiske m.fl.
27 Torsdag 10:30 Andakt på Tallåsen
30 Söndag 10:00 Gemensam gudstjänst i Kristinakyrkan. Paul Grönberg