Verksamhet

Vad är församlingen till för?

 

Uppdraget

är att hjälpa människor till en tro på Jesus Kristus och bekänna honom som Herre och Frälsare.

Församlingen

vill utgöra en öppen gemenskap med Jesus Kristus som centrum och där var och en ska kunna växa och mogna i sin tro.

Församlingen finns i lokalsamhället och är en del av den världsvida kyrkan.

Vad händer i församlingen?

Här nedan kan du läsa om en del av vad som händer i församlingen. Över tiden förändras det naturligtvis utifrån behov och omvärld. <
Varje söndag
samlas vi till gudstjänst. Den innehåller undervisning, sång, musik och bön. Det är en öppen gemenskap, dit alla är välkomna. Samtidigt med gudstjänsten har vi söndagsskola, som börjar med att söndagsskolan är med i den första delen av gudstjänsten.
Under veckorna
är det aktiviteter både på dagtid och kvällstid i kyrkans lokaler. Det är Syträff, Bön och bibelsamtal, Internationell kväll, Kristinakörens övningar, samt ungdomssamlingar som tonår och scout.
Första söndagen i månaden
firar vi nattvard, i samband med gudstjänsten. Tredje onsdagen i varje månad har vi nattvardsandakt, förutom under sommaren.
Hemgrupper
har vi har ett antal, där vi samlas i hemmen i mindre grupper till bön och samtal.
Tillsammans med Pingstförsamlingen och Svenska kyrkan i Lindesberg
har vi andakter på institutioner, dagledigträffar, Arbetar med Ria, ekumeniska böneveckan, korsvandring på Långfredagen, samt Bergslagsbön ett antal lördagskvällar per termin.
Tillsammans med Pingstförsamlingen
har vi gemensamma gudstjänster i påskhelgen och under sommaren
Missionsåtaganden
Församlingen stödjer missionsprojekt genom Evangeliska frikyrkan och Equmeniakyrkan. För mer information klicka på ”Mission” ovan, eller jordgloben.
Våra lokaler
hyrs ut, framför allt under dagtid, vid ett antal tillfällen varje månad.

Kommentera