November

1 Torsdag 10:30
15:30
18:30
Andakt Tallåsen
Språkcafé
Internationell kväll.
2 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground
4 Söndag 10:00 Allhelgonagudstjänst med nattvard. David Fiske, Kristinakören,Söndagsskola
5 Måndag 15:00
18:00
Stickträffen
Ria-samling
6 Tisdag 12:00 Bible Class in English
7 Onsdag 10:00 Bön och bibelsamtal
8 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
Internationell kväll
9 Fredag 19:00 Underground- Ungdomssamling
11 Söndag 11:00 Gudstjänst. David Fiske, sång: Ezekiel Akabodi,Söndagsskola, Församlingsmöte.
12 Måndag 18:00 Ria-samling
13 Tisdag 12:00
19:00
Bible Class in English
Kristinakören övar
14 Onsdag 10:00
15:00
Bön och bibelsamtal
Konfa
15 Torsdag 10:30
15:30
18:30
Andakt Tallåsen
Språkcafé
Språkcafé Karen.
16 Fredag 19:00 Underground – Tro och vetenskap
18 Söndag 10:00
12:00
18:00
Missionsgudstjänst, Kristina Molin, Nils-Olof Tätt, Karenkören m.fl. Söndagskola. Lättlunch efter gudstjänst leda: missionsrådet
Missionsinformation kring Sira-skolorna i Betlehem
Sport i Björkhagaskolan
19 Måndag 15:00
18:00
Stickträffen
Ria-samling
20 Tisdag 12:00 Bible Class in English
21 Onsdag 10:00
15:00
18:30
Bön och bibelsamtal
Konfasamling
Nattvardsandakt i församlingssalen
22 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
Språkcafé Karen
23 Fredag 19:00 Underground – Mattävling
25 Söndag 10:00
18:00
Tillsammansgudstjänst. David Fiske,Maria Larasé, Linda Fintling m.fl. Söndagsskola
Idrott i Björkhagaskolans gymnastiksal
26 Måndag 18:00 Ria-samling
27 Tisdag 12:00
19:00
Bible Class in English
Kristinakören övar
28 Onsdag 10:00
15:30
Bön och bibelsamtal
Konfasamling
29 Torsdag 10:30
15:30
18:30
Ekumenisk adventsgudstjänst på Tallåsen, Solrosen
Språkcafé
Språkcafé Karen
30 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground – Lovsångskväll