April

1 Måndag 18:00 Ria-samling
2 Tisdag 10:00
12:00
18:30
Bön och bibelsamtal
Bible Class in English
Kristinakören övar
3 Onsdag 15:30 Konfa
4 Torsdag 15:30
17:30
18:30
Språkcafé
Mat & Prat. För dig mellan 20-30.
Open Doors – Bön för förföljda kristna
5 Fredag 19:00 Underground
6 Lördag 11:00 Familjelördag. 11 – 15
7 Söndag 10:00
……
15:00
18:00
Missionsgudstjänst med nattvard. Maria Finnevedsson, m.fl. sång Saw George Lin,
Söndagsskola. Lättlunch. Missionsforum om projektet ”barns rättigheter i Asien”
Internationell gudstjänst i Stråssa
Sport i Björkhagaskolans gymnastiksal
8 Måndag 15:00
18:00
Stickträffen
Ria-samling
9 Tisdag 10:00
12:00
Bön och Bibelsamtal
Bible Class in English
10 Onsdag 15:30 Konfa
11 Torsdag 10:30
15:30
18:30
Andakt på Källgården
Språkcafé
Internationell kväll
12 Fredag 19:00 Underground
14 Palmsöndagen 10:00
18:00
Tillsammansgudstjänst. David Fiske, Jennifer Carlsson, Församlingsmöte
Sport i Björkhagaskolans gymnastiksal
15 Måndag 18:00 Ria-samling
16 Tisdag 10:00
12:00
18:30
Bön och Bibelsamtal
Bible Class in English
Kristinakören övar
17 Onsdag 15:30 Konfa
18 Skärtorsdag 10:30
15:30
19:00
Andakt på Tallåsen
Språkcafé
Getsemanestund med Nattvard. Vid måltiden. Joh 13:1-17. I pingstkyrkan
19 Långfredagen 10:00
…….
15:00
Gudstjänst i Kristinakyrkan. Vid korset. Joh 19:17-37.
Paul Grönberg, David Fiske, Kristinakören. Söndagsskola
Påskvandring. Start vid svenska kyrkan.
21 Söndag 11:00
18:00
Gudstjänst i Pingstkyrkan. Vid graven. Joh 20:1-18. David Fiske, m.fl.
Sport i Björkhagaskolans gymnastiksal
22 Måndag 18:00 Ria-samling
23 Tisdag 10:00
12:00
Bön och Bibelsamtal
Bible Class
24 Onsdag 15:30 Konfa
25 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
Språkcafé
26 Fredag 19:00 Underground
28 Söndag 10:00
18:00
Gudstjänst. Kristinakören
Sport i Björkhagaskolans gymnastiksal
29 Måndag 15:00
18:00
Stickträffen
Ria-samling
30 Tisdag 10:00
12:00
Bön och Bibelsamtal
Bible Class