Januari

6 Söndag 16:00 Festgudstjänst. Trettondagsfest. Jesus och 2019. David Fiske, Nils Thulin m.fl. Kakbuffé
11 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground
13 Söndag 10:00 Gudstjänst. Jesus och nationalismen. Luk 20:20-26, Joh 18:35-38. Mats Larsson, Ulla Hiding, Kjell Eliasson m.fl.
14 Måndag 18:00 Ria-samling
15 Tisdag 10:00
12:00
18:30
Bön och bibelsamtal
Bible Class in English
Bönesamling i Pingst
16 Onsdag 10:00
18:30
Bön och bibelsamtal
Nattvardsandakt i Kristinakyrkan
17 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
Vardagsmässa i Svenska Kyrkan
18 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground
20 Söndag 11:00 Equmenisk Mässa i Svenska kyrkan.
21 Måndag 18:00 Ria-samling
15 Tisdag 12:00
19:00
Bible Class in English
Kristinakören övart
23 Onsdag 10:00
15:30
Bön och bibelsamtal
Konfa
24 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
pråkcafé Karen
25 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground
27 Söndag 10:00
18:00
Gudstjänst och församlingens årsmöte. Jesus och makten. Joh 13:1-17
David Fiske, Eva Boström, Kristinakören. Söndagsskola.
Sport i Björkhagaskolans gymnastiksal
28 Måndag 15:00
18:00
Stickträffen
Ria-samling
29 Tisdag 12:00 Bible Class in English
30 Onsdag 10:00
15:30
Bön och bibelsamtal
Konfa
31 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
pråkcafé Karen