December

1 Fredag 19:00 Underground-ungdomssamling
3 Söndag 10:00
…….
18:00
Gudstjänst ”Vi tror på en Gud som blir människa” Joh 1:1-18 nattvard, David Fiske, Ulla Hiding, Kristinakören, Söndagsskola
Idrott i Björkhagaskolans gymnastiksal
4 Måndag 15:00
18:00
Stickträff
Ria-samling
5 Tisdag 10:00
12:00
Bön och bibelsamtal
Bible Class in English
7 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
Internationell kväll
8 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground
10 Söndag 10:00
…….
18:00
Tillsammansgudstjänst ”VI tror på en Gud som förändrar världen” avslutning för barn- och ungdomsgrupper. David Fiske, Thu Gaw Paw, Ehler Moo, Ungdomarna m.fl. .
Idrott i Björkhagaskolans gymnastiksal
11 Måndag 18:00 Ria-samling
12 Tisdag 10:00
12:00
19:00
Bön och bibelsamtal
Bible Class in English
Kristinakören övar
14 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
Internationell kväll
16 Lördag 10:00 Körövning
17 Söndag 17:00 Musikgudstjänst ”Vi sjunger in julen”. Kristinakören och Linde Bergslags Kammarkör.
19 Tisdag 12:00 Bible Class in English
25 Måndag 10:00 Julgudstjänst ”Vi tror på en Gud som kommer hit” Luk 2:1-21, David Fiske
31 Söndag 18:00 Nyårsbön. Lennart Boström