Oktober

1 Måndag 18:00 Ria-samling
2 Tisdag 10:00
12:00
19:00
Bön och bibelsamtal
Bible Class in English
Kristinakören övar
4 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
Internationell kväll
5 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground
7 Söndag 10:00 Gudstjänst med nattvard. David Fiske. Ulla Hiding, ”Vi väntar på dig En Messiaspsalm om den kommande kungen. Ps. 110”
8 Måndag 18:00 Ria-samling
9 Tisdag 10:00
12:00
Bön och bibelsamtal.
Bible Class in English
11 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
Internationell kväll
12 Fredag 19:00 Underground – Ungdomssamling
14 Söndag 10:00 Tillsammansgudstjänst. David Fiske. Församlingsmöte, ” Vi tackar dig En hymn om Guds skapelse. Ps. 104″
15 Måndag 18:00 Ria-samling
16 Tisdag 10:00
12:00
19:00
Bön och bibelsamtal
Bible Class in English
Kristinakören övar
17 Onsdag 15:00
18:00
Konfasamling
Nattvardsandakt i församlingssalen
18 Torsdag 10:30
15:30
18:30
Andakt Ågården
Språkcafé
Internationell kväll.
19 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground
21 Söndag 11:00 Gudstjänst. Predikostolsbyte. Kent Hiding, ”Vi följer dig En vishetspsalm om det goda livet. Ps. 37”
22 Måndag 18:00 Ria-samling
23 Tisdag 10:00
12:30
17:45
19:00
Bön och bibelsamtal.
Bible Class in English
Scout
Kristinakören övar
25 Torsdag 10:30
15:30
18:30
Andakt Källgården
Språkcafé
Internationell kväll
26 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground
28 Söndag 10:00 Gudstjänst. Lennart Boström, ”Vi tackar dig. En tacksägelsepsalm om Guds hjälp i nöd Ps. 118”
29 Måndag 18:00 Ria-samling
30 Tisdag 10:00
12:00
19:00
Bön och bibelsamtal
Bible Class in English
Kristinakören övar