September

1 Lördag 9:30-17:00 Församlingsdag på Kåhalla Herrgård. Se folder för mer information!
2 Söndag 10:00 GudstjänstNattvard. David Fiske, Eva Boström, Kristinakören.”Vi tackar dig. En hymn om Guds trofasthet genom historien. Ps 105.”
3 Måndag 18:00 Ria-samling
4 Tisdag 10:00
12:00
19:00
Bön och bibelsamtal
Bible Class in English
Kristinakören övar
6 Torsdag 10:30
15:30
18:30
Andakt Tallåsen
Språkcafé
Internationell kväll.
7 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground
9 Söndag 10:00 Gudstjänst. David Fiske. Besök från Gideonterna. Församlingsmöte, ”Vi är besvikna En klagopsalm om Guds tystnad. Ps. 22”
10 Måndag 15:00
18:00
Stickträffen
Ria-samling
11 Tisdag 12:30 .
Bible Class in English
12 Onsdag 10:00
15:00
Bön och bibelsamtal
Konfasamling
13 Torsdag 10:30
15:30
18:30
Andakt Källgården
Språkcafé
Internationell kväll
14 Fredag 19:00 Missionskväll. Maria Larasé och Blew Doe Wah berättar om tiden i Thailand och Paraguay
16 Söndag 11:00 Tillsammansgudstjänst. David Fiske, ”Vi litar på dig En förtröstanspsalm om Guds närvaro. Ps. 23”
17 Måndag 18:00 Ria-samling
18 Tisdag 12:00
19:00
Bible Class in English
Kristinakören övar
19 Onsdag 10:00
15:00
18:00
Bön och bibelsamtal
Konfasamling
Nattvardsandakt i församlingssalen
20 Torsdag 15:30
18:30
Språkcafé
Internationell kväll.
21 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground
23 Söndag 10:00 Gudstjänst. Pelle och Margareta Holtti, ”Vi är trötta En klagopsalm om att orken börjar ta slut. Ps. 13”
24 Måndag 15:00
18:00
Stickträffen
Ria-samling
25 Tisdag 12:30
17:45
Bible Class in English
Scout
26 Onsdag 10:00
15:00
Bön och bibelsamtal.
Konfasamling
27 Torsdag 15:00
18:30
Språkcafé
Internationell kväll.
28 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground
30 Söndag 10:00 Gudstjänst. David Fiske, ”Vi vill hämnas En hämndpsalm om fienden. Ps. 137”