Konfa

Tillsammans med pingstkyrkan har vi en konfirmationsgrupp vartannat år.
Just nu träffas 6 ungdomar i årskurs 7 och 8 varje onsdag kl. 15.

Nästa konfirmationsgrupp börjar hösten 2018.

Kommentera