Augusti

5 Söndag 10:00 Gudstjänst med Nattvard. Lennart Boström 
9 Torsdag ……. Ungdomsfestivalen
12 Söndag 10:00 Gudstjänst. David Fiske 
16 Torsdag 10:30 Andakt Grönboda 
19 Söndag 10:00 Gudstjänst. Kent Hiding. 
21 Tisdag 10:00
12:00
Bön och bibelsamtal
Bible Class
23 Torsdag 10:30 Andakt Ågården
24 Fredag 19:00 Ungdomssamling-Underground
26 Söndag 10:00 Gudstjänst. David Fiske. Besök från Open doors.
28 Tisdag 10:00
12:00
Bön och bibelsamtal
Bible Class