Augusti

1 Torsdag 10:30 Andakt Källgården 
2 Fredag 19:00 Tonår
4 Söndag 10:00 Gudstjänst med nattvard. David Fiske, Nils Thulin
6 Tisdag 18:30 Bönekväll. Vi ber för församlingen, framtiden och världen
8 Torsdag 10:30 Andakt Tallåsen 
9 Fredag 19:00 Tonår
11 Söndag 10:00 Gudstjänst. Bar Mu Htoo, Maria Larase, Karenkören. Församlingsmöte
13 Tisdag 18:30 Bönekväll. Vi ber för församlingen, framtiden och världen
15 Torsdag ….. Ungdomarnas resa till Höga kusten. Torsdag till Söndag
18 Söndag 10:00 Gudstjänst. Lennart Boström, Hser Poe, Kjell Eliasson
20 Tisdag 18:30 Bönekväll. Vi ber för församlingen, framtiden och världen
22 Torsdag 10:30 Andakt på Ågården 
23 Fredag 19:00 Tonår 
25 Söndag 10:00 Gudstjänst. David Fiske, Eva, Roger och Marcus Samuelsson
27 Tisdag 18:30 Bönekväll. Vi ber för församlingen, framtiden och världen
28 Onsdag 10:00
18:30
Bön och Bibelsamtal
Kom Helig Ande Bönesamling med nattvard
30 Fredag 19:00 Tonår
31 Lördag …… Församlingsdag på Kåfalla Herrgård. Anmälan: info@kristinakyrkan.se