Juli

1 Söndag 10:00 Gemensam gudstjänst, i Pingstkyrkan 
7 Lördag ……. Hönökonferensen 7 till 15 juli 
8 Söndag 10:00 Gemensam gudstjänst, i Kristinakyrkan. David Fiske 
15 Söndag 10:00 Gemensam gudstjänst, i Kristinakyrkan. David Fiske
22 Söndag 18:00 Gemensam gudstjänst, i pingstkyrkan  
29 Söndag 10:00 Gemensam gudstjänst, i Pingstkyrkan